Skanning af spørgeskema

Selve skanningen af spørgeskemaerne sker således:

Skemaerne modtages – i bunker hvor skemaerne vender identisk – er det en falset (og hæftet) flersiders sag, skæres ryggen af så papirerne kan skannes enkeltvis. Disse køres så igennem en professionel skanner, der via programmeret software genkender skemaernes enkelte sider, og aflæser de felter, som spørgsmålenes svarkategorier udgør.

På håndskreven tekst, og fejludfyldte spørgsmål (dobbeltkrydser fx) skal typisk tolkes manuelt også, men forskellige indstillinger og dermed kvaliteter og priser kan vælges. Brandorff Dataskans standard er at alt håndskrevet og fejludfyldt tjekkes manuelt af en sagkyndig person med års tolkningserfaring.

De skannede skemaer pakkes i nummererede bundter, så den enkelte side nemt kan findes frem igen. Alle sider er dog ligeledes gemt i elektronisk udgave og kan også fremfindes ad den vej.

Hos os vil de første 5-10 skemaer altid fungere som test på skanningsopsætningen, og disse tjekkes fuldt manuelt igennem ift. skanningens dataresultater før resten af skemaerne skannes.

Brandorff Dataskan kan skanne dine papirspørgeskemaer billigst og bedst, så kontakt os for et uforpligtende tilbud! Send os blot en elektronisk version af dit spørgeskema, forventet antal og tidsplan, og vi vender hurtigt tilbage med et godt tilbud. Vi arbejder i SPSS, men kan aflevere i de fleste formater, også med variabeltekst, labels mm.