Persondatalov mm.

Da spørgeskemadata ofte repræsenterer personhenførbare oplysninger, er vores arbejde oftest underlagt persondatalovens regler.

Brandorff Dataskan fungerer i hele processen med fremskaffelse af jeres data som databehandler for jer, hvorfor det er jeres ansvar at overholde lovgivningen.

Vi har indgående kendskab til persondataloven og erfaring med rollen som dataansvarlig, så vi vurderer også om jeres spørgeskema kan rejse nogle juridiske spørgsmål. I så fald kontakter vi jer selvfølgelig. I er også velkomne til at kontakte os på forhånd for hjælp til overholdelse af lovgivningen for persondata.