Kvalificering af skema og spørgsmål

Har man ikke den store erfaring i udformning af survey-spørgsmål, svarkategorier og variabeltyper, kan vi også hjælpe dig på vej her. Dette vil være en proces, hvor jeres mål med indsamlingen af data vil være guidende for hvordan vi får opkvalificeret netop jeres spørgeskema. Der er ingen grund til at spørge om uddannelse eller indkomst, hvis det ikke forventes brugt i den senere analyse, men spørger man om disse ting, skal svarkategorierne være gennemtænkte (og gensidigt udelukkende – eksklusive).

Det er også vigtigt at spørgsmålsteksten er præcis og man ikke er i tvivl om hvad man svarer på. Undgå negationer (ikke, modsat) i spørgsmålsformuleringen og spørg ikke ind til flere ting i samme spørgsmål (både kvalitet og kvantitet fx).

Dertil er det ofte en bestemt rækkefølge af spørgsmålene der giver de bedste data, ligesom den ønskede målgruppe nås bedre med bestemte måder at spørge på.

Brandorff Dataskan yder gerne konsulentassistance til dit papirspørgeskemas spørgsmål, kategorier og opstilling, for at du kan få de bedste data. Kontakt os!