Skanbart spørgeskema?

Inddrages vi tidligt i processen, kan vi give gode råd til spørgeskemaets fysiske udformning. Ikke alle slags tryk og sideopsætning kan skannes. Så inddrag os gerne inden jeres skema går i tryk!

Langt det fleste skemaer er dog skanbare! Se mere under “Om papirformater og tryk“.

Det sikreste at aflæse maskinelt er firkantede afkrydsningsfelter, og derfor også det billigste. Skal det skrives bogstaver eller tal med håndskrift, stiger kompleksiteten i aflæsningen, og der laves flere tolkefejl maskinelt. Hos Brandorff Dataskan vil der altid være manuel kontrol af samtlige håndskrevne tegn, hvorfor vi kan bevare den høje akuratesse i sikring af data fra papiret.

Håndskrift aflæses sikrest i enten separate bokse til hvert ciffer, eller på en opdelt linie:

felteks

Ovenstående format er et eksempel på nemt aflæsningsformat af angivelse af en dato.

Kontakt os før dit skema går i tryk, og vi hjælper med udformning af skemaet, så det kan skannes i højest mulige kvalitet til den billigste pris.