Hvorfor skanning?

Har man valgt en survey-løsning, hvor der indgår papirspørgeskemaer er det allerede ved helt ned til under 100 skemaer økonomisk og kvalitativt mest fordelagtigt at få skemaerne skannet. Den videnskabeligt korrekte manuelle metode med dobbeltindtastning af papirskemaer giver kun nogenlunde den samme kvalitet som fuldautomatisk skanning, og koster typisk mindst det dobbelte. Ved indskanning til billedfiler, er det også meget nemmere senere hen, at kontrollere eller udbygge de data man har, som eksempelvis notering af fritekstfelter i en anden arbejdsproces, hvor man så ikke behøver at bladre i de fysiske papirskemaer.