Fra papir til data!

Brandorff Dataskan skanner dit papirspørgeskema og transformerer det til analyseklart datasæt med labels og værdier. Vores speciale er blandt andet mindre oplag med ekstreme krav til datakvalitet, hvor vores to-trins proces kan sørge for at ingen markeringer overses og at alle tegn er kontrolleret både automatisk og manuelt. Ved fritekstfelter kan vi også levere en billeddatabase til senere indtastning af tekster.

Vi hjælper også gerne med udformning af spørgeskemaet, spørgsmålene, svarkategorierne og trykning.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud – alle opgaver er vigtige for os!

scanning scan skan skanning spørgeskema survey spss statistik